debiteur-betaalt-rekeningen-eerder-bij-juiste-toon-deurwaarderpb
Schuldhulp Oost
Nederland
debiteur-betaalt-rekeningen-eerder-bij-juiste-toon-deurwaarderpb
Schuldhulp Oost
Nederland

Schuldsanering

Indien u schulden heeft die u niet zelf af kunt betalen kunnen wij u begeleiden richting schuldsanering. Zodra uw inkomsten en uitgaven zijn gestabiliseerd en uw schulden zijn geactualiseerd kunnen wij u aanmelden voor schuldhulpverlening (SHV). Iedere gemeente wijst op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) een instantie aan die de schuldhulpverlening voor die gemeente regelt.

 Deze instantie zal vervolgens proberen een Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) voor u te regelen. Dit betekent dat u drie jaar lang maandelijks een bedrag afdraagt en jaarlijks een bedrag van uw vakantiegeld inlegt om een deel van uw schulden te betalen, de rest wordt kwijtgescholden. In dit traject krijgen uw schuldeisers de vraag of zij mee willen werken. Als zij meewerken komt er een MSNP tot stand.

 Indien uw schuldeisers niet mee werken kan een Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) worden aangevraagd. In dit geval bepaalt een rechter of u toegelaten kunt worden. Een rechter kijkt onder andere of u de afgelopen jaren te goeder trouw bent geweest (of u niet bewust schulden heeft gemaakt) en of u in staat bent de regels behorend bij de WSNP op te volgen.

 Zowel de MSNP als de WSNP duren (over het algemeen) drie jaar. Onze bewindvoerders helpen u gedurende de schuldsanering uw financiën op orde te houden en helpen u de regels na te komen. Ten tijde van de schuldsanering gaan we ook samen met u kijken of we u weer zelf kunnen leren voor uw financiën te zorgen.

Neem contact met ons op