debiteur-betaalt-rekeningen-eerder-bij-juiste-toon-deurwaarderpb
Schuldhulp Oost
Nederland
debiteur-betaalt-rekeningen-eerder-bij-juiste-toon-deurwaarderpb
Schuldhulp Oost
Nederland

BESCHERMINGSBEWIND AANVRAGEN

Om beschermingbewind aan te vragen moeten er bepaalde stappen worden doorlopen. Onderstaand het stappenplan.

STAP 1

Aanmelding:

De klant (of bijvoorbeeld de hulpverlener) meldt zich via de telefoon, mail of het contactformulier op de website aan voor een intakegesprek. Vervolgens wordt er in overleg een intakegesprek gepland. Dit gesprek kan bij ons op kantoor plaatsvinden maar ook op een andere locatie zoals bij de klant thuis.

STAP 3

Inventariseren

Indien de klant voor beschermingsbewind kiest, dan tekent de klant een volmacht. Met deze volmacht gaan wij eerst de financiële situatie verder in kaart brengen door partijen, zoals schuldeisers, aan te schrijven. Zo proberen wij zo snel mogelijk een recent overzicht van alle schulden op te stellen. Ook proberen we meer duidelijkheid te krijgen in de inkomsten en uitgaven. Het inventariseren kost tijd omdat al deze partijen moeten reageren.

Vervolgens wordt er een plan van aanpak geschreven. Zodra deze klaar is wordt er een afspraak gepland om deze met de klant te bespreken.

STAP 5

Aanvraag van het bewind bij de rechtbank.

Zodra het papierwerk getekend is, worden deze getekende stukken opgestuurd naar de rechtbank. De rechtbank zal het verzoek vervolgens in behandeling nemen.

De rechter gaat hierna beoordelen of het bewind noodzakelijk is. Als dit niet voldoende duidelijk is voor de rechtbank, dan kan de rechtbank nog aanvullende stukken opvragen.

STAP 7

Uitspraak van het bewind.

Uiteindelijk volgt er een beslissing van de rechtbank waarin de aanvraag van het bewind wordt toegekend of wordt afgewezen. Hiervan wordt op papier een beschikking opgesteld. Deze beschikking wordt zowel naar de bewindvoerder als de klant gestuurd.

Zodra de beschikking binnen is, kan de bewindvoerder pas echt de financiën over gaan nemen. De bewindvoerder zal dan ook zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

STAP 2

Informatief / Intake gesprek

In dit gesprek wordt in eerste instantie uitgelegd wat bewindvoering precies inhoudt. Daarnaast brengen we gezamenlijk de financiële situatie in kaart. Zo maken we een overzicht van alle inkomsten en uitgaven en bekijken we eventueel wat voor schulden er zijn. Daarnaast worden de gegevens van de klant genoteerd. Ook bekijken we of bewind passend is bij de situatie.

Een eerste gesprek is bij Schuldhulp Oost Nederland altijd kosteloos en vrijblijvend.

STAP 4

Plan van Aanpak bespreken

Tijdens deze afspraak wordt het plan van aanpak met de klant besproken. Tevens is dit het gesprek waarbij de klant kennis maakt met degene die de bewindvoerder wordt. Hierbij wordt altijd een warme overdracht gedaan. Dit houdt in dat degene die de intake gedaan heeft samen met de bewindvoerder naar de afspraak komt. Zo heeft de klant altijd van tevoren kennis gemaakt met degene die de financiën gaat beheren.

Wanneer de klant het met de plannen eens is, worden ook de rest van de papieren voor de aanvraag voor het bewind doorgesproken. Is de klant zeker van de aanvraag voor het beschermingsbewind, dan worden de papieren getekend. Heeft de klant bedenktijd nodig, dan kan dit natuurlijk ook.

STAP 6

Plan van Aanpak bespreken

Daarna kan het zijn dat de rechtbank u een keer gezien of gesproken wil hebben.

Als er een zitting ingepland wordt, dan wordt zowel de bewindvoerder als de klant hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. De rechtbank heeft op zitting de mogelijkheid om u een aantal vragen te stellen.

Als er een zitting ingepland wordt zal de bewindvoerder ook met u meegaan naar de zitting.

Neem contact met ons op