debiteur-betaalt-rekeningen-eerder-bij-juiste-toon-deurwaarderpb
Schuldhulp Oost
Nederland
debiteur-betaalt-rekeningen-eerder-bij-juiste-toon-deurwaarderpb
Schuldhulp Oost
Nederland

Beschermingsbewind

Soms lukt het iemand niet (meer) om de financiën zelf in goede banen te leiden en heeft diegene daar hulp bij nodig. In sommige gevallen kan beschermingsbewind dan een oplossing zijn.

Bewind is een maatregel die altijd door een rechter uitgesproken wordt. Het bewind wordt uitgesproken om iemand, die niet goed voor zijn financiën kan zorgen, te beschermen. Dit kan alleen als iemand meerderjarig is. Er kunnen meerdere redenen zijn om beschermingsbewind aan te vragen:

  • Iemand is vanwege zijn lichamelijk toestand niet in staat de financiën goed te beheren.
  • Iemand is vanwege zijn geestelijke toestand niet in staat de financiën goed te beheren.
  • Iemand is vanwege verkwisting niet in staat de financiën goed te beheren. Dit betekent dat iemand teveel geld uitgeeft waardoor diegene in de problemen komt.
  • Iemand is vanwege problematische schulden niet in staat de financiën goed te beheren.

Een rechter kijkt vervolgens of het beschermingsbewind nodig is. Mocht de rechtbank het bewind nodig vinden, dan wordt er door de rechter een bewindvoerder benoemd.

De bewindvoerder gaat vervolgens de financiën beheren. Dit houdt onder andere in dat het inkomen gaat binnenkomen op een rekening die beheerd wordt door de bewindvoerder. Van deze bankrekening worden de rekeningen betaald, krijgt iemand geld voor de boodschappen en wordt er geprobeerd te sparen voor bijvoorbeeld het eigen risico van de zorgverzekering en onvoorziene uitgaven. Ook probeert de bewindvoerder ervoor te zorgen dat alle financiële post naar de bewindvoerder gezonden wordt.

Voor iemand die onder bewind komt te staan betekent het dat diegene zelf geen beslissingen meer mag maken over de financiën. Zo mag iemand bijvoorbeeld niet zonder overleg een telefoonabonnement afsluiten, dingen op afbetaling bestellen of goederen verkopen. Dit mag alleen als de bewindvoerder hier toestemming voor geeft.

 

In het onderstaande filmpje legt de rechtbank uit wat beschermingsbewind precies inhoudt:

HOELANG DUURT HET BEWIND?

Meestal is het bewind verbonden met de reden waarom iemand in eerste instantie onder bewind is gesteld. Stel dat iemand alleen onder bewind is gesteld vanwege problematische schulden, dan zou het bewind dus niet meer nodig zijn op het moment dat de schulden zijn opgelost. Wel moet er dan weer worden toegewerkt naar zelfredzaamheid omdat diegene lange tijd zijn eigen financiën niet beheerd heeft.
Zolang het bewind nodig is, kan iemand dus niet zomaar stoppen met het bewind. Als iemand wil stoppen met het bewind, dan moet deze een verzoek tot opheffing van het bewind indienen bij de rechtbank. Over het algemeen doet u dit gezamenlijk met uw bewindvoerder.
Alleen een rechter kan het bewind weer opheffen. Een rechter zal beoordelen of het bewind nog nodig is. Als de rechter het bewind nog nodig vindt, dan kan dit betekenen dat iemand onder bewind moet blijven ook al wil diegene dat zelf niet meer.

Neem contact met ons op